VINregulamin

REGULAMIN:
Raporty generowane są w ciągu 12h od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Nie gwarantujemy, że dane dostępne w raportach, w tym dane pojazdu, są kompletne oraz prawidłowe, ani nie zapewniamy, że Strona będzie stale dostępna, lub że treści dostępne na Stronie, wliczając Dane Pojazdu, będą aktualne.
Generujemy Dane Pojazdu wyłącznie na podstawie danych, które posiadamy w Bazie Danych w momencie zlecenia dostarczenia Danych Pojazdu. Dlatego w przypadku korzystania z jakichkolwiek usług na Stronie może się zdarzyć, że niektóre żądane informacje nie będą dostępne lub mogą nie być aktualne lub prawidłowe.
Nie ponosimy odpowiedzialności za takie braki informacji w Danych Pojazdu, lub brak możliwości wygenerowania Danych Pojazdu w związku z brakiem żądanych informacji w Bazie Danych lub tym, że są nieaktualne.
Specyfikacja pojazdu dostępna w Danych Pojazdu oparta jest na odkodowaniu Numeru VIN (który identyfikuje producenta pojazdu i informacje pojeździe). Dlatego specyfikacja ta nie wykaże zmian
dokonanych w konkretnym pojeździe po jego wyprodukowaniu. Nadto nie gwarantujemy prawidłowości odkodowania tego numeru.
W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami, w granicach przewidzianych prawem właściwym nie składamy żadnych zapewnień, nie udzielamy gwarancji co do jakości, wyłączamy rękojmię oraz nie składamy zapewnień co do standardów wykonywania usług na Stronie i korzystania ze Strony (w szczególności wyłączamy wszelkie gwarancje i nie składamy żadnych zapewnień przewidzianych w obowiązującym prawie odnośnie satysfakcjonującej jakości, przydatności do celu lub zachowania należytej staranności i umiejętności).
Wszelkie treści zamieszczone w raporcie(teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych