Dokumenty

glownagora2Dokumenty Podczas inspekcji weryfikujemy wszystkie dokumenty dołączone do auta. Jeżeli któregoś z podstawowych elementów brakuje zaznaczamy to w naszym raporcie oraz staramy podać się podać przyczynę braku dokumentu.

glownagora2Pochodzenie auta Sprawdzamy skąd pochodzi dane auto, czy posiada opłaconą akcyzę, czy jest zarejestrowane. Jest to niezwykle istotne w przypadku chęci powrotu autem na kołach. W przypadku kiedy auto nie jest zarejestrowane, nie ma ważnego ubezpieczenia ani przeglądu takim samochodem nie możemy się poruszać po drogach. Taka informacja jest niezwykle ważna jeżeli chcemy kupić auto oddalone od naszego miejsca zamieszkania o 300 kilometrów.

glownagora2Ilość właścicieli Sprawdzamy ilu właścicieli posiadało pojazd. Weryfikacji ilości właścicieli dokonujemy w stosownych dokumentach dla danego pojazdu.

glownagora2Wypadkowość i ilość kluczyków Przeprowadzamy rozmowę z właścicielem odnośnie wypadkowości pojazdu oraz sprawdzamy ilość dołączonych kluczyków.

glownagora2Dokumenty szczegółowo Sprawdzamy poprawność oraz zgodność wszystkich dokumentów dołączonych do auta: książki serwisowe, instrukcje, certyfikaty, ubezpieczenia. Wszystkie te dokumenty fotografujemy i sprawdzamy poprawność numeru VIN dokumentów z pojazdem.

glownagora2 glownagora2Pochodzenie auta
Zawsze podczas sprawdzania auta dokonujemy wnikliwej analizy pochodzenia auta. Często spotykamy się z sytuacją kiedy sprzedający w przypadku aut sprowadzonych z Włoch twierdzą, że są to auta Niemieckie. Taka sama sytuacja jest w przypadku aut sprowadzanych z Holandii. Na sprawdzenie takiego auta jest kilka sposobów.

glownagora2Data sprowadzenia pojazdu
Istotnym elementem jest data sprowadzenia pojazdu do Polski. Jeżeli sprzedający twierdzi, że auto przyjechało do Polski o własnych silach prosimy o okazanie oryginalnych tablic zjazdowych auta. Często dzięki temu możemy sprawdzić datę sprowadzenia pojazdu zgodną z datą ważności tablic rejestracyjnych. Możemy dzięki temu uniknąć przypadków kiedy auto przyjeżdża na lawecie i jest tutaj naprawiane przez kilka miesięcy blacharsko lub mechanicznie. Jeżeli auto jest zarejestrowane informację o pierwszej rejestracji sprawdzamy w karcie pojazdu.

glownagora2Stan prawny
Weryfikujemy stan prawny auta, to czy zostało opłacone, czy jest zarejestrowane, czy posiada ubezpieczenie oraz przegląd. Są to niezwykle ważne informacje ponieważ dzięki nim wiemy czy autem po zakupie nasz klient może wrócić bezpiecznie na kołach.

glownagora2 glownagora2Ilość właścicieli
Zawsze sprawdzamy historię pojazdu pod względem ilości właścicieli samochodu. Jeżeli auto nie jest zarejestrowane jeszcze w Polsce takiego sprawdzenia dokonujemy np. w Niemieckim dokumencie Brief (duży) gdzie mamy zaznaczoną informację o ilości poprzednich właścicieli auta. W przypadku gdy auto zostało zarejestrowane w Polsce sprawdzamy ilość krajowych właścicieli w Karcie Pojazdu natomiast ilość zagranicznych właścicieli sprawdzamy w dokumentach zagranicznych o ile właściciel posiada kopię takich dokumentów.

glownagora2 glownagora2Wypadkowość
Zawsze podczas inspekcji pytamy właściciela o wypadkowość pojazdu, dzięki późniejszym badaniom sprawdzamy jego prawdomówność. W przypadku kiedy sprzedający twierdzi na początku oględzin, że auto jest całkowicie bezwypadkowe a my po sprawdzeniu udowadniamy, że auto zostało niedawno pomalowane podważamy jego wiarygodność w tym i innych aspektach prawdomówności o stanie samochodu.

glownagora2 glownagora2Dokumenty szczegółowo
Sprawdzamy wszystkie rodzaje dokumentów dołączonych do sprzedawanego pojazdu: dowody rejestracyjne, książki serwisowe, badania techniczne, faktury z przeglądów, certyfikaty, instrukcje pojazdu, instrukcje do radia, ubezpieczenia OC+AC. Weryfikujemy oryginalność poszczególnych dokumentów oraz ich dopasowanie do sprzedawanego pojazdu po numerze VIN.