Silnik

glownagora2Silnik Sprawdzenie silnika, jego kondycji oraz osprzętu z nim zawiązanego jest istotnym elementem naszych inspekcji. Poświęcamy mu wiele uwagi ponieważ kondycja silnika mówi często o kondycji całego auta.

glownagora2Czystość W pierwszej kolejności sprawdzana jest czystość komory silnikowej. Jest wiele teorii odnośnie czystości silnika, my podczas oględzin auta wychodzimy że czystość lub jej brak musi wynikać z użytkowania pojazdu.

glownagora2Wycieki Podczas oględzin pojazdu badamy wszelkie widoczne wycieki w komorze silnikowej. Jest to niezwykle istotny element inspekcji, wyciek może świadczyć o zbliżających się problemach i naprawach.

glownagora2Poziom płynów W każdym aucie dokonujemy sprawdzenia płynów eksploatacyjnych auta. Nadmiar lub niedomiar płynów powoduje podejrzenia uszkodzenia poszczególnych układów auta.

glownagora2Akumulator W czasie sprawdzania auta oglądamy dokładnie akumulator pojazdu, oceniamy jego stan, wiek oraz zdatność do dalszego użytkowania w aucie.

glownagora2Elementy świadczące o serwisie Sprawdzamy elementy świadczące o serwisie lub wymianach serwisowych auta. Wymiana płynów, rozrządu, serwisach klimatyzacji – wszystkie elementy potwierdzające takie zabiegi zostają sfotografowane i dołączone do fotorelacji.

glownagora2Odpalanie W końcowej fazie oględzin silnika sprawdzamy płynność odpalania pojazdu zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku.

glownagora2
glownagora2 glownagora2Czystość komory silnik
Podczas inspekcji auta sprawdzamy czystość komory silnika. Zawsze oceniamy stan czystości wychodząc z założenia że czystość ta powinna być w silnym związku z klasą, przebiegiem oraz wiekiem auta. Nie wyrażamy aprobaty dla całkowicie zaniedbanych, brudnych silników jednak jeszcze gorsza jest sytuacja wymytej komory silnikowej. Może to świadczyć o problemach z autem lub wyciekach, które sprzedający chce ukryć.

glownagora2 glownagora2Wycieki
Podczas inspekcji sprawdzamy widoczne wycieki w komorze silnika, zwracamy uwagę na wycieki z takich elementów jak: sam silnik, przewody, chłodnica, turbosprężarki itp. wycieki tego typu mogą być powodem do obaw i pociągać za sobą duże koszty naprawy.
glownagora2 glownagora2Poziom płynów
Zawsze podczas oględzin sprawdzamy i oceniamy jakość oraz poziom płynów eksploatacyjnych. Sprawdzamy płyny w takich układach jak: silnik, układ chłodzenia, układ wspomagania, układ hamulcowy.

glownagora2Czy to jest istotne:
Oczywiście wiemy jak istotny jest nadmiar lub niedobór płynów i co może się z tym wiązać. My oprócz sprawdzania ilość owych substancji sprawdzamy również ich jakość. Przykład: jeżeli w płynie chłodniczym znajduje się olej a w oleju płyn może to świadczyć o uszkodzonej uszczelce pod głowicą, jeżeli zauważamy niedobór płynu wspomagania może to świadczyć o nieszczelności maglownicy w aucie. Takie naprawy są kosztowne – my staramy się je wykryć i zamieścić odpowiednią informację w raporcie auta.

glownagora2 glownagora2Akumulator
Podczas inspekcji sprawdzamy stan wizualny oraz techniczny akumulatora. Dokonujemy weryfikacji tego, z którego roku jest akumulator oraz to czy był odpowiednio serwisowany w przypadku kiedy tego wymagał.

glownagora2 glownagora2Elementy świadczące o serwisie ASO
Sprawdzamy oraz fotografujemy wszelkie znamiona serwisowania auta w autoryzowanym serwisie danej marki. Jest to najczęściej serwis związany z wymianą rozrządu lub innych płynów np. płynu hamulcowego. Dzięki temu mamy potwierdzenie serwisu auta jednak jest to mało miarodajny dokument potwierdzający przebieg auta – często zdarzają się preparowane dokumenty tego typu. Z drugiej strony dobrze gdy występują i pokrywają się z historią serwisową auta oraz książką pojazdu.

glownagora2 glownagora2Elementy świadczące o wymianach płynów poza ASO
Sprawdzamy oraz fotografujemy wszelkie znamiona serwisowania auta oraz wymiany płynów. Zwracamy uwagę na świeżość owych dokumentów, w przypadku kiedy serwis odbył się 12 tys km temu a dokument wygląda jak świeżo założony nabieramy podejrzeń o jego nieoryginalności. Dobrze gdy dokumenty te potwierdzają się z fakturami dołączonymi do auta. Są to często wymiany oleju oraz serwisy klimatyzacji.

glownagora2 glownagora2Inne uszkodzenia
Weryfikujemy odnotowując w raporcie inne uszkodzenia w komorze silnika auta sprawdzanego. Dzięki temu nasz klient dowiaduje się o wszystkich uszkodzeniach wizualnych auta.