kontakt RODO

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest IWT, Stefana Baleya 3A/20, 02-132 Warszawa, NIP: 5632324627, e-mail: biuro@moto-zakup.pl.
Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przekazane w ramach niniejszego formularza mogą być przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Ci prawo:

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
do sprostowania (poprawiania swoich danych);
do usunięcia danych;
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia Ci odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem https://moto-zakup.pl/menu/info/regulamin/