Pomoc prawna

formularz

 Pakiet ,,Pomoc prawna,, 150 zł

Sprzedawca auta:

Numer VIN:

Data zakupu auta:

Link do ogłoszenia (opcjonlanie)

Dane zamawiającego, numer telefonu:

Adres email zamawiającego:

Przyczyna problemów:
 korekta licznika wypadkowość

Inne przyczyny, jakie:

Kopie dokumentów, faktur, książek serwisowych - proszę przesłać na adres biuro@moto-zakup.pl


platnosc

payuPo wypełnieniu formularza otrzymasz wiadomość z danymi do uregulowania należności.

Kupiłeś auto z wadami od nieuczciwego sprzedawcy – masz swoje prawa.


W momencie zakupu auta używanego posiadającego wady niezwykle istotne jest jak najszybsze podjęcia odpowiednich kroków w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz roszczeń z tytułu przysługującej nam rękojmi.
Wszelkie formy oraz próby dochodzenia naszych roszczeń powinny być skonsultowane z prawnikiem w oparciu o obowiązujące przepisy. Wszystkie podjęte kroki powinny być rozważne, przemyślane oraz etapowe.


W związku z falą oszustw dokonanych przez nieuczciwych sprzedawców przygotowaliśmy dla Państwa pakiet ,,Pomoc prawna,,. Kancelaria prawna obsługująca pakiet ,,Pomoc prawna,, przygotuje przed-sądowe pismo wysłane w formie pisemnej do sprzedawcy auta oraz kupującego (naszego klienta). W piśmie tym zostaną zawarte: roszczenia naszego klienta (kupującego) wobec sprzedającego oraz zebrana dokumentacja dowodowa dostarczona przez poszkodowanego (naszego klienta) lub zdobyta w procesie oględzin samochodu, sprawdzenia jego przeszłości pod względem przebiegu jak i wypadkowości.


W przypadku zakupu auta używanego, najczęściej spotykanymi wadami są:

galeria zdjec korekty licznika
galeria zdjecprzeszłość wypadkowa
galeria zdjec uszkodzenia mechaniczne pojazdu (wady ukryte)


W przypadku zakupu auta z wadami pamiętajmy o zachowaniu kilku zasad:

galeria zdjecze sprzedającym należy kontaktować się w formie pisemnej zachowując kopie całej korespondencji. Ewentualne rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane lub odbywać się w obecności świadków.

galeria zdjecdochodzenie roszczeń od sprzedającego nie uniemożliwia nam korzystanie z pojazdu który nabyliśmy

galeria zdjecwszystkie poniesione koszty związane z naprawą wadliwego auta należy udokumentować poprzez faktury imienne, paragony zakupu oraz opinię pisemne mechaników wykonujących naprawy


Możliwe formy roszczeń uzależnione są od stanu prawnego nabytego pojazdu. W tym celu należy precyzyjnie określić strony transakcji oraz charakter prawny poszczególnych stron.

Roszczenia mogą zatem polegać na:

galeria zdjec żądaniu naprawy lub wymiany auta
galeria zdjecżądaniu obniżenia ceny pojazdu
galeria zdjecodstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży pojazdu