Rozmowa telefoniczna

glownagora2Rozmowa telefoniczna po każdej przeprowadzonej inspekcji istnieje możliwość konsultacji jej wyników z inspektorem który dokonywał sprawdzenia danego pojazdu.
glownagora2 glownagora2Rozmowa
Zaraz po przeprowadzonej inspekcji istnieje możliwość uzyskania informacji odnośnie stanu auta w rozmowie telefonicznej z koordynatorem przeglądu. Koordynator podzieli się z naszym klientem bieżącymi uwagami odnośnie stanu technicznego oraz wizualnego auta. Koordynator w rozmowie przedstawi swoje spostrzeżenia, opisze wady techniczne oraz wizualne auta wskazane przez inspektora, powie również kilka słów o sprzedającym. Po otrzymaniu raportu końcowego kontakt z koordynatorem można ponowić w celu omówienia niejasności zawartych w raporcie, jeżeli coś dla naszego klienta jest niejasne, czegoś nie rozumie – zachęcamy zawsze do kontaktu.